ความประเสริฐของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ(ตะบาร็อก)

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
26.4.08
วันที่อัพ: 
Tue, 03/11/2009 - 22:55
ขนาดไฟล์: 
8.20 mb
ความยาว: 
68 นาที
วีดีโอ: 
-
รายละเอียด: 

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสรรพคุณของซูเราะฮฺอัลมุลกฺ ดังหะดีษเศาะฮียฺ ที่รายงานจากท่าน อบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า แท้จริงมีซูเราะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซูเราะฮฺนี้มีเพียง 30 อายะฮฺ ซูเราะฮฺนี้ได้ช่วยเหลือชายคนหนึ่งจนกระทั่งอัลลอฮฺได้ให้อภัยโทษแก่เขา นั้นคือ ซูเราะฮฺ “ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ”(หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) [บันทึกโดยอัตติรมิซียฺและอบูดาวูด]

หมาย ถึงซูเราะฮฺนี้ได้ชะฟาอะฮฺให้กับชายคนหนึ่ง ซูเราะฮฺนี้มีสถานะเสมือนเป็นทนายความ คอยปกป้อง โต้เถียง ช่วยเหลือผู้ศรัทธาในวันกิยามะฮฺ สถานะนั้นๆ มันเป็นสถานะของอัลกุรอานในวันกิยามะฮฺให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย กุรอานจะเป็นผู้ช่วยเหลือมุอฺมินในวันกิยามะฮฺ คืออัลกุรอานจะเป็นคนช่วยเหลือพวกเราในกุโบรฺมิให้ประสบกับความเดือดร้อน ความทรมาน เช่นเดียวกับการถือศีลอดก็จะช่วยเหลือพวกเราในกุโบร์ และวันกิยามะฮฺซูเราะฮฺที่จะมาช่วยเหลือเรานั้นมันจะต้องมีข้อผูกพันระหว่าง เรากับอัลกุรอาน ซูเราะฮฺนั้นๆ จะมีบทบาทช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮฺ เพราะถ้าหากคนที่ไม่เคยอ่านซูเราะฮฺอัลมุลกฺเลยหรืออ่านน้อยหรืออ่านแล้วไม่ รู้เรื่อง ไม่เข้าใจความหมาย ไม่มีข้อผูกพันกับซูเราะฮฺนั้นเลย เรื่องอะไรที่ซูเราะฮฺนี่จะมาช่วยเหลือเรา

อีกสำนวนหนึ่ง ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “ผู้ที่อ่าน ตะบาเราะกัลละซียฺ บิยะดิฮิลมุลกุ (หมายถึงซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) ทุกคืน อัลลอฮฺจะปกป้องเขามิให้ประสบกับอะซาบ (การลงโทษในกุโบรฺ)”

 

icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440