การเมืองการปกครอง

 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.tid, t.* FROM dp6_term_data t INNER JOIN dp6_term_hierarchy h ON h.parent = t.tid WHERE h.tid = 61 ORDER BY weight, name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 781.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6621 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6604 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6599 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6590 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6589 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6588 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6553 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6508 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6408 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b1_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM dp6_term_node r INNER JOIN dp6_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN dp6_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 6399 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/islamincom/domains/islaminthailand.org/public_html/dp6/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 26 (อายะฮฺ 38-39)

หัวข้อเรื่อง: 
บทบัญญัติและบทลงโทษต่างๆในอิสลาม เป็นความเมตตาของ "พระผู้ทรงเมตตา(อัรเราะหฺมาน)" แก่มนุษย์, การพิจารณาโทษตัดมือ(และเท้า)สำหรับผู้ที่ขโมย, และการพิจารณาโทษสำหรับการทำซินา
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ญุมาดัลอูลา 1435
วันที่บรรยาย: 
4.3.14
ขนาดไฟล์: 
18.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

รัฐสภาที่ปลายฝัน

Image: 
สถานที่: 
มัสยิดอัลฟุรกอน ซอยเพชรสุภา ต.จะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี
วันที่: 
30.1.14

การเมืองในอิสลามสำคัญไฉน ?

Image: 
สถานที่: 
มัสญิดซูบูลุสสลาม(ญะดีด) ยะลา
วันที่: 
26.1.14

การเมืองการปกครองในมุมมองของอิสลาม

สถานที่: 
มัสญิดดารุนนะอีม(ทับช้าง)
วันที่บรรยาย: 
18 เศาะฟัร 1435
วันที่บรรยาย: 
21.12.13
ขนาดไฟล์: 
13.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อุดมการณ์อิสลามกับการปฏิรูปการเมือง

Image: 
สถานที่: 
มัสญิดตลาดเมืองใหม่ ยะลา
วันที่: 
10.1.14

ระบอบคิลาฟะฮฺกับมุสลิมะฮฺ

สถานที่: 
ค่ายดาอียะฮฺ IslamTalk โรงเรียนสวนสันติ
วันที่บรรยาย: 
28 เศาะฟัร 1435
วันที่บรรยาย: 
31.12.13
วีดีโอ: 
-
icon4: 

งานเปิดตัวพรรคเพื่อสันติ (16 พ.ย.56)

สถานที่: 
นราธิวาส
วันที่: 
16.11.13

อิสลามกับการเมือง (คุฏบะฮฺ)

หัวข้อเรื่อง: 
หน้าที่ของเคาะลีฟะตุ้ลอัรฎฺ(ตัวแทนของอัลลอฮฺบนแผ่นดิน), คนที่มีสิทธิเคลื่อนไหวปกครองบนโลกนี้คือคนที่นำนโยบายมาจากอัลลอฮฺ, ฮากิมียะฮฺ (อำนาจของอัลลอฮฺในการปกครอง อำนาจของอัลกุรอานและศาสนาในการบริหารปกครอง)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
13.9.13
ขนาดไฟล์: 
9.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เมือทำเนียบรัฐบาลมีห้องละหมาด

Image: 
สถานที่: 
นราธิวาส
วันที่: 
29.9.13

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 15 (อายะฮฺ 11-13)

หัวข้อเรื่อง: 
ตะวักกุล(การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ), กลุ่มชะบ๊าบุลมุญาฮิดีนที่โซมาเลีย-อิรัก-ซีเรีย, วิเคราะห์อัลกออิดะฮฺ, สายตระกูลของบนีอิสรออีล, ไซออนิสต์, ภรรยานบี ท่านหญิงญุวัยรียะฮฺ, การให้ยืม(ก็อรดฺหะซัน), มุสลิมกับการเมือง
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
18 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1434
วันที่บรรยาย: 
24.9.13
ขนาดไฟล์: 
16.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content