อัลกุรอาน

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 192 (หะดีษที่ 36/6)

หัวข้อเรื่อง: 
ความประเสริฐของการศึกษาอัลกุรอานในมัสยิด(บ้านของอัลลอฮฺ), การศึกษาอัลกุรอานหลังศุบฮิเป็นบิดอะฮฺ?, อ่านกุรอานพร้อมกันในมัสญิด ทำได้หรือไม่ ?, อิมามมาลิก(มะดีนะฮฺ), ซิกรุลลอฮฺ, สะกีนะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
11 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
1.1.15
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 46 (อายะฮฺ 65-66)

หัวข้อเรื่อง: 
"และหากอะฮ์ลุลกิตาบศรัทธาและยำเกรงแล้ว แน่นอนเราก็จะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นจากพวกเขา และแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์แห่งความสุขสำราญ"
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
26 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
18.11.14
ขนาดไฟล์: 
24.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อัลกุรอาน: วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง

Image: 
สถานที่: 
มอ. หาดใหญ่
วันที่: 
31.10.14

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 36 (อายะฮฺ 49-50)

หัวข้อเรื่อง: 
"และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิด และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขา...", หลักการและอารมณ์, ยะกีน(ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ)
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
8 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
2.9.14
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ชีวิตหลังรอมฎอน

หัวข้อเรื่อง: 
ทบทวนกุรอานในเดือนรอมฎอนและนำมาใช้หลังรอมฎอน, ชอบความดี เกลียดความชั่ว
สถานที่: 
มูลนิธิอัลอิศลาหฺ หนองจอก
วันที่บรรยาย: 
27 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
22.8.14
ขนาดไฟล์: 
18.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อายะฮฺกุรซี : ความสำคัญและความประเสริฐ

สถานที่: 
กลุ่มซุนนะฮฺบ้านปากลัด พระประแดง สมุทรปราการ
วันที่บรรยาย: 
20 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
15.8.14
ขนาดไฟล์: 
29.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 33 (อายะฮฺ 46)

หัวข้อเรื่อง: 
การบิดเบือนคัมภีร์ของอะฮฺลุลกิตาบมีสองแบบ(ความหมาย,สำนวน), ตะดับบุรกุรอาน, ช่วยหะมาสหรือไม่ช่วย ?, การบริหารความขัดแย้ง
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
8 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
5.8.14
ขนาดไฟล์: 
18.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ซูเราะฮฺอัลอันฟาลและอัตเตาบะฮฺ (มุนาฟิก)

หัวข้อเรื่อง: 
เป็นซูเราะฮฺเดียวกันหรือแยกกัน, การจัดอายะฮฺ/ตั้งชื่อซูเราะฮฺ, มุนาฟิก, อัตเตาบะฮฺ(อัลฟาติหะฮฺ),
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
23 รอมฎอน 1435
วันที่บรรยาย: 
21.7.14
ขนาดไฟล์: 
6.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ดุอาอฺอย่างไรให้อัลลอฮฺตอบรับ

หัวข้อเรื่อง: 
นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ 20 รอมฎอน 1435, วะซีละฮฺ, ดุอาอฺเคาะตัมกุรอาน, ความสำคัญของการศึกษาและทบทวนอัลกุรอาน
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
20 รอมฎอน 1435
วันที่บรรยาย: 
17.7.14
ขนาดไฟล์: 
8.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

รู้จักอัลลอฮฺด้วยพระนามของพระองค์

Image: 
สถานที่: 
White Channel
วันที่: 
2.7.14
Syndicate content